Datos personales/Dades personals

miércoles, 1 de junio de 2011

Compromisos de The CompanyA un paso de silenciar la voz de la base durante varias semanas, lanzo un post que es más una cita a ciegas que cualquier otra cosa.
Mañana a las 20:30, se inaugura la exposición de fotos “Morocco’s Dream” en el Casal Ovidi Montllor d’Alcoi. Para todos aquellos que no llegaran a tiempo al anterior pase, ahora tienen la ocasión de revisar lo que supuso aquel fabuloso viaje.
Además, y si los cálculos logísticos no fallan, previa presentación en la Universidad también el jueves, podrá verse, desde el viernes, una cabalgata de caracoles muy especial. Recorrerán, hasta el final del verano, diversas calles de la ciudad.
En ambos eventos está la firma de The company.

A un pas de silenciar la veu de la base durant varies setmanes, llance n post que és més una cita a cegues que qualsevol altra cosa.
Demà a les 20:30, s’obri al públic l’exposició de fotos “Morocco’s Dream” al Casal Ovidi Montllor d’Alcoi. Per tots aquells que no aplegaren a temps per l’anterior passi, ara tenen l’ocasió de revisar el que va suposar aquell fabulós viatge.
A més, i si els càlculs logístics no fallen, prèvia presentació a La universitat també el dijous, es podrà vorer, des de el divendres, una cavalcada de caragols molt especial. Recorreran, fins la fi de l’estiu, diversos carrers de la ciutat.
Als dos esdeveniments està la firma de The Company.

No hay comentarios: