Datos personales/Dades personals

viernes, 3 de abril de 2009

Permanezcan en sintonia


Como la cosa esta de las misiones está muy, pero que muy calmada, aprovechen la tesitura para cambios de aceite, reposición de víveres y demás. No sea que pasada la semana de Pasión (¿?) les dé por arrancar a todos de golpe.
Señalética para Terra Natura (2004).

Com la cosa aquesta de le missions està molt, però que molt calmada, aprofiten la tessitura per canvis d’oli, reposició de vitualles i demés. No siga que passada la setmana de Passió (?) els done per arrancar a tots de colp.
Senyalètica per Terra Natura (2004).

No hay comentarios: