Datos personales/Dades personals

lunes, 9 de julio de 2012

Boquiabierto


Sin duda un grande. Por su sencillez al trabajar, claro, pero, sobre todo, por esa soledad del hombre que reflejaban sus lienzos de forma magistral.
No sé hasta donde seré capaz de aplicar lo aprendido o si él mismo, desde el paraíso de los pinceles, será capaz de guiarme, lo que sí puedo afirmar, es que, con el resto de actividades realizadas, ha sido un nutritivo viaje para los cinco sentidos.

Viñeta de “La nuit de la clandestinité” (2012).


Sens dubte, un gran. Per la seua senzillesa al treballar, clar, però, per damunt de tot, per eixa soledat del home que reflexaven els seus llenços de manera magistral.
No sé fins on seré capaç d’aplicar l’aprés o si ell mateix, des del paradís dels pinzells, serà capaç de guiar-me, el que sí puc afirmar, és que amb la resta d’activitats realitzades, ha estat un nutritiu viatge pels cinc sentits.

Vinyeta de “La nuit de la clandestinité” (2012).

No hay comentarios: