Datos personales/Dades personals

viernes, 28 de noviembre de 2014

Pistas que despistan...
Para el iniciado, para el de ojo rápido, para el que descifra líneas… para todos ellos hay pistas. Quizás lleven al destino, quizás no. Quizás sean ciertas, quizás falsas, pero no me negarán que esa es la gracia de las pistas. Para el resto, para el desinteresado, para el cartesiano, para el que necesita de la línea clara para disfrutar, solo queda esperar.
Bocetos para ilustración de portada.
    
Per el iniciat, pel d’ull ràpid, pel que desxifre línies... per tots ells hi ha pistes. Tal volta porten a destí, tal volta no. Tal volta siguen certes, tal volta falses, però no em negaran que eixa és la gràcia de les pistes. Per a la resta, pel desinteressat, pel cartesià, pel que necessita de la línia clara per gaudir, sols queda esperar.
Esbossos per il·lustració de portada.

No hay comentarios: