Datos personales/Dades personals

jueves, 10 de abril de 2008

¡Tintoreros!


A pesar de que no llegué a vivir esta época en la tierra de mis ancestros, si he visto reproducida la escena, a lo largo y ancho de mis viajes por el mundo, en culturas que siguen utilizando una metodología tradicional para muchas de sus tareas.
No deja de ser una sensación casi mágica, ver como los pigmentos se mezclan con pieles y telas hasta conseguir vibrantes colores que, secados a la luz del sol, conforman largos pasillos de apariencia irreal.

Ilustración para un libro sobre el proceso textil (hacia finales de los 80).


A pesar de que no vaig aplegar a viure aquesta època en la terra dels meus ancestres, si he vist reproduïda l’escena al llarg i ample dels meus viatges pel mon, en cultures que segueixen utilitzant una metodologia tradicional per a moltes de les seves tasques.
No deixa de ser una sensació quasi màgica, veure com els pigments es barregen amb pells i teles fins aconseguir vibrants colors que, secats a la llum del sol, conformen llargs corredors d’aparença irreal.

Il·lustració per a un llibre a voltant del procés tèxtil (cap a finals dels 80).

No hay comentarios: